Súťaž návrhov

 

 

— VEREJNÁ SÚŤAŽ nÁVRHOV—

 Predmet:

Architektonický návrh slovenskej expozície na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj

 

Oznámenie o súťaži návrhov je prístupné vo Vestníku verejného obstarávania a v Úradnom
vestníku Európskej únie.

Súťažné podmienky sú prístupné bez obmedzenia v elektronickej podobe:

Vestník verejného obstarávania - súťažné podmienky Expo 2020 Dubaj

 

-  Vysvetlenie informácií k súťažným podmienkam: Vysvetlenie č.1

-  Upozornenie o spôsobe komunikácie a predkladaní návrhov: Upozornenie

-  Tlačová správa: Vyhlásenie súťaže návrhov - Expo 2020 Dubaj

 

Súťažné pomôcky k súťažným podmienkam:

  1. Nákres: Areál Expo 2020 Dubaj a označenie pozemku pre pavilón SR;

  2. Technická špecifikácia pozemku expozície SR, číslo C33;

  3. Preklad č.1: technická časť z materiálu Self-Build Pavilions Guide;

  4. Preklad č.2: technická časť z materiálu Self-Build Pavilions Delivery Guide;

  5. Originál manuálu "Self-Build Pavilions Guide";

  6. Originál manuálu "Self-Build Pavilions Delivery Guide";

  7. Originál manuálu "Theme Guide" – sprievodca témami výstavy;

  8. Dizajn manuál "Brand Guide" pre používanie logotypov Expo 2020 Dubaj;

  9. Dizajn manuál GOOD IDEA SLOVAKIA;

  10. Oficiálne logotypy "SLOVAKIA Official participant" poskytnuté organizátorom Expo 2020 Dubaj:

 

Lehota na predkladanie návrhov: 14.11.2018 do 10.00 h

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk