Minister hospodárstva

 Ing. Richard Sulík
podpredseda vlády a minister hospodárstva Slovenskej republiky

Dátum narodenia: 12. 01. 1968

Štátna príslušnosť: SR

 

Profesionálna prax:

2020 - súčasnosť podpredseda vlády pre ekonomiku a minister, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava

2014–2019 poslanec Európskeho parlamentu, Európsky parlament, Brusel (Belgicko)

2010–2014 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky, Bratislava 

2010–2011 predseda Národnej rady Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky, Bratislava 

2009–súčasnosť predseda politickej strany Sloboda a Solidarita, Sloboda a Solidarita, Bratislava 

2007–2008 personálny riaditeľ, SAS Automotive, s. r. o., Bratislava 

2006–2007 poradca ministra financií J. Počiatka, Ministerstvo financií SR, Bratislava 

2005–2006 poradca ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny I. Radičovej, MPSVaR SR, Bratislava 

2004–2006 generálny riaditeľ, Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Bratislava 

2002–2003 poradca ministra financií I. Mikloša, zodpovedný za daňovú reformu, Ministerstvo financií SR, Bratislava 

1991–2001 zakladateľ, spolumajiteľ a predseda predstavenstva, FaxCopy, a. s., Bratislava (Slovensko)

 

Vzdelanie a príprava: 

1998–2003 univerzitné vzdelanie - Dane a daňové poradenstvo, Národnohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, Bratislava 

1989–1992 univerzitné vzdelanie - Podnikové hospodárstvo, Ludwig-Maximilian-Universität, Mníchov (Nemecko)

1987–1989 univerzitné vzdelanie - Všeobecná fyzika, Technische Universität, Mníchov (Nemecko)

1984–1987 stredoškolské vzdelanie, Technisches Gymnasium, Pforzheim (Nemecko)

1983–1984 stredoškolské vzdelanie, Realschule, Pforzheim (Nemecko)

1981–1983 stredoškolské vzdelanie, Realschule, Gelsenkirchen (Nemecko)

1980–1981 stredoškolské vzdelanie, Hauptschule, Mníchov (Nemecko)

1979–1980 stredoškolské vzdelanie, Matematické gymnázium Košická, Bratislava (Slovensko)

 

Osobné zručnosti:

Materinský jazyk: slovenčina

Cudzie jazyky:      POROZUMENIE                        HOVORENIE                                        PÍSANIE

                   počúvanie       čítanie       ústna interakcia      samostatný ústny prejav

angličtina:        B1                B2                   B1                                B1                                    B1

nemčina           C2                C2                  C2                                C2                                    C2

 

Doplňujúce informácie:

Vyznamenania a ocenenia: Hayekova medaila (2012)

 

Kontakt na kanceláriu ministra:

Tel.: 02/4854 7002        

 02/4854 7003

Email: minister@mhsr.sk

Fax: 02/4342 3949

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk