Štátny tajomník I

Ing. Peter Švec

štátny tajomník 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

 

 

Dátum narodenia: 19. januára 1969

Štátna príslušnosť: slovenská

 

Profesionálna prax:

2006 - 2022 Stellantis Slovakia (PCA Slovakia, s. r. o.), riaditeľ vonkajších vzťahov a hovorca

2003 - 2006 Heineken Slovensko, a. s., hovorca, člen Senior Manažment Platform

2001 - 2003 Slovenská sporiteľňa, a. s. riaditeľ marketingu, hovorca predstavenstva, člen Senior Manažmentu

1998 - 2001 Ministerstvo financií Slovenskej republiky, hovorca

1995 - 1998 Týždenník TREND, reportér a komentátor

 

Pôsobenie v organizáciách:

2005 - 2006 Slovenské združenie pre značkové výrobky

2005 - 2009 Asociácia hovorcov Slovenska, predseda a zakladateľ

2017 - 2020 Priemyselný inovačný klaster

2000 - 2022 ICEJ Slovensko, o. z., predseda

 

Vzdelanie a príprava:

2000 Freedom House, odborná stáž v USA

1988 - 1995 Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk