Minister hospodárstva

 Ing. Peter Žiga, PhD.
minister hospodárstva Slovenskej republiky

 

Dátum narodenia: 27. 7. 1972
Miesto narodenia: Košice
Rodinný stav: ženatý, 2 deti

Vzdelanie:

1990 - 1995

Ekonomická univerzita v Bratislave

1991

Kurz pre študentov z východnej Európy pod záštitou Union Bank of Switzerland - St. Gallen, Švajčiarsko

2006 - 2009

Technická univerzita v Košiciach

 


Profesionálna prax:

2016 – súčasnosť

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, minister

2012 – 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, minister

2010 – 2012

Národná rada Slovenskej republiky, poslanec

2006 – 2010

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,štátny tajomník

 

Kontakt na kanceláriu ministra:

Tel.: 02/4854 7002        

 02/4854 7003

Email: minister@mhsr.sk

Fax: 02/4342 3949

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk