Štátny tajomník I

 Doc. Ing. Vojtech FERENCZ, PhD.

 štátny tajomník 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

 

 

Dátum narodenia:          20. 8. 1970

Vzdelanie:

2007 – 2010

Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice, obhajoba dizertačnej práce /titul PhD./

1991 – 1995

Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice, odbor manažment, marketing a účtovníctvo /titul Ing./

1989 – 1991

Vysoká škola ekonomická Praha, odbor zahraničný obchod

1985 – 1989

Gymnázium Kráľovský Chlmec

 

Profesionálna prax:

 

 

06/2012-03/2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, štátny tajomník

04/2012-06/2012

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, poradca ministra 

09/2010-04/2012

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. – Odštepný závod Košice - ekonomický námestník 

07/2010-09/2010

Advanz, s. r. o. Košice - riaditeľ spoločnosti

04/2007-06/2010

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava, generálny riaditeľ sekcie stratégie

11/2005-03/2007

súkromné spoločnosti v Košiciach – účtovník a finančný manažér

08/1995-11/2005

Východoslovenské strojárne, a. s., Košice, asistent GR, riaditeľ závodu, finančný riaditeľ spoločnosti

 

Jazykové znalosti: 

Maďarský jazyk – pokročilý (slovom aj písmom)

Anglický jazyk – pokročilý (slovom aj písmom)

Nemecký jazyk – stredne pokročilý (slovom aj písmom)

Ruský jazyk – stredne pokročilý (slovom aj písmom)

Španielsky jazyk – začiatočník

 

Kontakt na kanceláriu štátneho tajomníka:

tel.: 02/4854 7105

tel.: 02/4854 7205

fax: 02/4854 3155 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk