Štátny tajomník II

Ing. Rastislav Chovanec, PhD.
štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

 

Dátum narodenia:  21. 3. 1979

Vzdelanie:

 

2002 - 2006

Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Interné doktorandské štúdium

1997 - 2002

Ekonomická Univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, odbor Medzinárodné podnikanie

1993 - 1997

Kelso High School, Kelso, Washington, USA, štúdium ukončené maturitou

 

Profesionálna prax:

2012 -

SPP – Distribúcia, a.s. – predseda dozornej rady

2012 - 2016

Úrad vlády SR – poradca predsedu vlády SR pre investície

2008 - 2012

Ceptra s.r.o – výkonný riaditeľ

2006 - 2010

Úrad vlády SR - poradca predsedu vlády pre zahraničné investície

2004 - 2006

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), projektový manažér sekcie priamych zahraničných investícii

Jazykové znalosti:

 

anglicky

aktívne

nemecky

aktívne

rusky

pasívne

 

Kontakty na kanceláriu štátneho tajomníka:

tel: 02/4854 7104

e-mail: nikola.csanova@mhsr.sk

 

e-mail: statny.tajomnik@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk