Generálny tajomník služobného úradu

JUDr. Ing. Viktor Lehotzký
generálny tajomník služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR

Dátum narodenia: 03. 12. 1968
Miesto narodenia: Košice

Vzdelanie:

2009 - 2010

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

2004 - 2009

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

1996 - 2001

Ekonomická fakulta TU v Košiciach

1983 - 1987

Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach

 

Profesionálna prax:

2016 – súčasnosť

Ministerstvo hospodárstva SR, generálny tajomník služobného úradu

2012 - 2016

Ministerstvo životného prostredia SR, vedúci služobného úradu

2011 – 2012

Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., konateľ a riaditeľ spoločnosti

2007 – 2010

Ministerstvo hospodárstva SR, riaditeľ odboru obchodovania s citlivými tovarmi

1989 - 2007

Colná správa SR, riaditeľ úradu


Jazykové znalosti: 

Anglicky – aktívne
Rusky – aktívne

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk