Informácie pre subjekty ARS a pre záujemcov, ktorí sa chcú stať subjektom ARS

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je na Slovensku novinkou, z toho dôvodu si Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dovolilo vypracovať Odporúčanie k podávaniu žiadostí o zápis do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov a k postupu pri alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Uvedené Odporúčanie obsahuje informácie pre záujemcov, ktorí by sa chceli stať subjektmi, ako aj podrobnosti a usmernenia týkajúce sa samotného postupu ARS, ktoré budú subjekty vykonávať.

V prípade akýchkoľvek nejasností v súvislosti so systémom ARS vyzývame subjekty a žiadateľov, aby sa obrátili na odbor ochrany spotrebiteľa Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk