Kalkulačka vplyvov na podnikateľské prostredie

 

Dňa 5. 5. 2021 vláda SR svojim uznesením č. 234/2021 schválila Návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov - aktualizované upravené nové znenie. 

 

Predmetným materiálom bol v Slovenskej republike zavedený princíp "ONE IN, ONE OUT", resp. "ONE IN, TWO OUT". V súvislosti s uvedenými princípmi bola upravená doložka vybraných vplyvov (príloha č. 1), analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (príloha č. 3a) a kalkulačka vplyvov na podnikateľské prostredie (príloha č. 3b).

Bližšie informácie nájdete na tomto linku.

 

Aktuálne znenie kalkulačky:

Kalkulačka vplyvov na podnikateľské prostredie (aktualizácia 31.3.2022)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk