I. antibyrokratický balíček opatrení

Znížiť byrokratickú záťaž podnikateľov a zjednodušiť samotné podnikanie na Slovensku zabezpečí súbor 35 opatrení rozdelených do piatich skupín týkajúcich sa zamestnávania, služieb verejnej správy, zlepšenia konkurencieschopnosti, ako aj daní a podpory podnikania.

Materiál "Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia" schválila vláda SR svojim uznesením č. 327 z 28. júna 2017.

Materiál schválený vládou SR: Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

 

TLAČOVÁ SPRÁVA MH SR z 04.05.2017

 

I. antibyrokratický balíček opatrení

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk