32. Prehodnotiť veľkostné kritériá v právnych rámcoch týkajúcich sa podnikateľov, pri ktorých podnikateľovi vznikajú konkrétne povinnosti

Priorita PVV

V rámci podpory zlepšenia podmienok pre MSP sa bude vláda orientovať najmä na zlepšenie legislatívnych a administratívnych podmienok poskytovaných služieb.

Súčasný stav

MH SR vníma veľký nesúlad v definovaní mikro, malých a stredných podnikov v legislatíve týkajúcej sa podnikania. V súčasnosti je pri každej povinnosti stanovená iná hranica počtu zamestnancov, napr. koncesionárske poplatky platí zamestnávateľ s viac ako 3 zamestnancami, povinné zamestnávanie zdravotne ťažko postihnutých platí pre zamestnávateľa s viac ako 20 zamestnancami, a pod.

Dôvod zmeny

Podľa možností, zjednotiť hranice, pri ktorých zamestnávateľovi vznikajú konkrétne povinnosti pri zamestnávaní ľudí podľa európskej klasifikácie malých a stredných podnikov (<250, <50,)

Termín plnenia

30. 06. 2018

Zodpovedný

Ministerstvo hospodárstva SR

Prínos

Zosúladenie povinností a nastavenie jednotného kritéria pre veľkosť podniku vo všetkých povinnostiach.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk