27. Vytvoriť elektronické rozhranie s možnosťou prihlasovania sa daňových subjektov do vlastnej schránky podnikateľa pre daňové záležitosti

Priorita PVV

S cieľom zvýšenia efektivity správy daní a účinnosti daňových kontrol vláda podporí ďalší rozvoj procesov elektronizácie finančnej správy.

Súčasný stav

Daňové subjekty majú často potrebu zistiť stav daňových preplatkov alebo nedoplatkov a to z dôvodu vlastnej zodpovednosti voči daňovým povinnostiam a tiež z dôvodu viacerých rizík vyplývajúcich z existencie nedoplatkov. V súčasnosti chýba rýchly elektronický spôsob zistenia ich stavu.

Dôvod zmeny

Zlepšenie informovanosti podnikateľov o ich daňových preplatkoch a nedoplatkoch. Právny rámec k nemu je prijatý, potrebné je vytvorenie technického nastavenia systému.

Termín plnenia

31. 12. 2018

Zodpovedný

Ministerstvo financií SR

Prínos

Prehľad o preplatkoch, či nedoplatkoch na daniach.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk