26. Zaviesť hodnotenie daňových subjektov na základe spoľahlivosti

Priorita PVV

Vláda v rámci podpory dobrovoľného plnenia daňových povinností zanalyzuje zavedenie možnosti hodnotenia daňových subjektov na  základe spoľahlivosti.

Súčasný stav

V súčasnosti neexistuje objektívne hodnotenie daňových subjektov, na základe ktorého by FS SR pristupovala diferencovane k jednotlivým subjektom podľa ich zodpovednosti a poctivosti voči svojím povinnostiam.

Dôvod zmeny

Zníženie zaťaženia podnikateľov s pozitívnym indexom spoľahlivosti.

Termín plnenia

01. 01. 2018

Zodpovedný

Ministerstvo financií SR

Prínos

Diferencovaný prístup FS SR k poctivým a menej poctivým podnikateľom z pohľadu platenia daní.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk