II. antibyrokratický balíček opatrení

Dňa 16.5.2018 bol uznesením vlády SR č. 228/2018 schválený v poradí už II. antibyrokratický balíček opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý je výsledkom širokého konsenzu ústredných orgánov štátnej správy.

Cieľom 23 opatrení je zníženie regulačného zaťaženia podnikateľov takmer o 7,4 mil. eur ročne. Tento súbor obsahuje aj 5 návrhov na realizáciu analýz, ktoré neskôr budú podkladom na nové opatrenia. Základom pre vypracovanie materiálu bolo celkom 200 podnetov, či už podnikateľského prostredia alebo ministerstiev.

Materiál schválený vládou SR: Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II. - nové znenie

 

TLAČOVÁ SPRÁVA MH SR z 16.05.2018

 

II. antibyrokratický balíček opatrení

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk