II. antibyrokratický balíček opatrení

Dňa 16.5.2018 bol uznesením vlády SR č. 228/2018 schválený v poradí už II. antibyrokratický balíček opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý je výsledkom širokého konsenzu ústredných orgánov štátnej správy.

Cieľom 23 opatrení je zníženie regulačného zaťaženia podnikateľov takmer o 7,4 mil. eur ročne. Tento súbor obsahuje aj 5 návrhov na realizáciu analýz, ktoré neskôr budú podkladom na nové opatrenia. Základom pre vypracovanie materiálu bolo celkom 200 podnetov, či už podnikateľského prostredia alebo ministerstiev.

Materiál nájdete TU.

 

II. antibyrokratický balíček opatrení

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk