III. antibyrokratický balíček opatrení

Dňa 6.2.2019 bol uznesením vlády SR č. 51/2019 schválený najnovší, tretí balíček ministerstva hospodárstva na odstránenie zbytočnej byrokracie, ktorý obsahuje 36 opatrení.

Zameriava sa na elektronizáciu služieb a zefektívnenie procesov pri začatí podnikania a otváraní prevádzok, pričom časť opatrení je výsledkom vlastných zistení rezortu hospodárstva. Priniesť by mali významné zjednodušenie pravidiel pri povoľovaní podnikania, ubudnúť by mali rôzne povinnosti a predkladanie potvrdení napríklad v oblasti hygieny alebo stavebného konania.

Do konca roka 2019 by sa do praxe malo zaviesť 31 opatrení. Podnikateľom majú zmeny ušetriť 50 miliónov eur ročne. Na opatreniach spolupracovali orgány štátnej správy, podnikatelia, ale aj analytici.

Materiál schválený vládou SR: Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III.

 

TLAČOVÁ SPRÁVA MH SR z 06.02.2019

 

III. antibyrokratický balíček opatrení

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk