Výzva na zasielanie podnetov do III. balíčka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

MH SR už začalo prípravu tretieho balíčka opatrení, ktorý bude obsahovať výstupy rezortov z analýz možností zníženia regulácie, opatrenia na odstránenie goldplatingu a návrhy na zníženie regulácie prevádzok.

Predloženie tretieho balíčka predpokladáme v prvom štvrťroku 2019.

Do tretieho antibyrokratického balíčka môžete prispieť aj Vy svojim podnetom prostredníctvom nasledujúceho formulára.

Vyplnený formulár následne pošlite na opatrenia@mhsr.sk.

Ďakujeme Vám za Vaše návrhy.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk