Stávam sa platcom DPH

Platiteľom DPH sa môže podnikateľ stať

  • povinne, po prekročení zákonom stanoveného obratu,
  • dobrovoľne, alebo
  • zo zákona.

To znamená, že k cene svojich výrobkov a služieb si pripočíta 20-percentnú DPH.

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/registracna-povinnost-pre-dph

 

Problematika je riešená zákonom č. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/222/

 

Definícia zdaniteľnej osoby:

§3 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, alebo na str.

https://podpora.financnasprava.sk/276191-Zdanite%C4%BEn%C3%A1-osoba-a-ekonomick%C3%A1-%C4%8Dinnos%C5%A5

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk