Dobrovoľná registrácia DPH

Zdaniteľná osoba môže v zmysle § 4 ods. 2 zákona o DPH požiadať o registráciu za platiteľa DPH aj pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/222

Prečo sa stať dobrovoľným platcom DPH?

  • ak sú na ekonomickú činnosť potrebné technológie, ktoré sú finančne náročné – DPH, na ktorej odpočítanie by ako platitelia DPH mali nárok,  
  • ak sa nakupuje materiál, tovar od platiteľov DPH,
  • ak odberateľmi sú platitelia DPH, ktorí si tiež chcú odpočítať DPH.

 https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/registracna-povinnost-pre-dph

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk