Kalendár odvodových a daňových povinností podnikateľa

 

Slovak Business Agency vydáva pravidelný mesačný kalendár, ktorý obsahuje daňové a odvodové povinnosti podnikateľa v danom mesiaci ako aj termíny ich plnenia. Každý mesiac tento kalendár nájdete na nasledujúcej adrese:

 

http://www.sbagency.sk/aktualne-zmeny-v-legislative

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk