Kalendár odvodových a daňových povinností podnikateľa

 

Slovak Business Agency vydáva pre všetkých podnikateľov pravidelný mesačný kalendár, ktorý obsahuje aktualizovaný prehľad o daňových a odvodových povinnostiach, vyplývajúcich zo zákonov, termíny ich plnenia a zároveň upozorňuje podnikateľov, aby nezabudli na svoje povinnosti v nasledujúcom mesiaci.

 

Kalendár podnikateľa na aktuálny mesiac nájdete na stránke:

http://monitoringmsp.sk/2020/11/12/informacne-materialy-mesacne/

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk