Elektronická komunikácia s úradmi

 

Štátne orgány od 1. júla 2017 komunikujú s firmami len cez elektronickú schránku. Užitočné informácie o elektronickej komunikácii s úradmi nájdete nižšie.

Všeobecné informácie o elektronických schránkach https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_elektronicke-schranky-zakon1

Povinná aktivácia schránok právnických osôb na doručovanie https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-schranka/aktivacia-schranok-po

Elektronické podania

https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-podania/

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk