Kontakt na ďalšie stránky

Ďalšie príbuzné a zaujimavé stránky/linky, kde môžete nájsť potrebné informácie ohľadne podpory podnikania:

SBA - Slovak Business Agency  http://www.sbagency.sk

Prvá voľba pri vzniku a rozvoji podnikania. SBA predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora. SBA poskytuje nasledovné:

Finančné služby pre MSP prostredníctvom SBA http://www.sbagency.sk/financne-sluzby-pre-msp  
(Mikropôžičkový program, Fond inovácií a technológií, Fond rizikového kapitálu)

Nefinančné služby pre záujemcov o podnikanie http://www.sbagency.sk/nefinancne-sluzby-pre-zaujemcov-o-podnikanie

Štátne programy http://www.sbagency.sk/statne-programy,  programy na podporu a pomoc k podnikaniu:
Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR
Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku
Schéma na podporu rodinného podnikania
Program podpory úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu
Program na podporu internetovej ekonomiky
Program Monitoring a výskum v oblasti malého a stredného podnikania

Mikropôžičky http://www.sbagency.sk/mikropozicky
Prostredníctvom Mikropôžičkového programu od Slovak Business Agency môžu podnikatelia požiadať o tzv. mikropôžičku za najvýhodnejších podmienok na trhu.

Poradňa http://www.sbagency.sk/poradna 
Nenašli ste odpoveď ? Opýtajte sa....

 

NPC – Národné podnikateľské centrum pod SBA

http://www.sbagency.sk/narodne-podnikatelske-centrum-0#.Wv1iVmdDvvU 

NPC jednotné miesto typu „one-stop-shop“ poskytujúce široké portfólio informácií a doplnkových služieb pre začínajúcich a etablovaných podnikateľov, záujemcov o podnikanie, kreatívnych inovatívnych ľudí, ktorí uvažujú o komercializácii svojho nápadu či produktu

 

Štrukturálne fondy EÚ - Programové obdobie 2014 - 2020

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

 

Fondy na podporu zamestnanosti – Európsky sociálny fond

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=34&langId=sk

 

Ministerstvo vnútra SR - živnostenské podnikanie   https://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie

 

Finančná správa SR https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka

 

SARIO - Slovenská Agentúra pre Rozvoj Investícií a Obchodu   http://www.sario.sk/

SARIO podporuje slovenské firmy pri premene na vysoko výkonné, úspešné subjekty na globalizovanom svetovom trhu a zároveň podporuje aj malé a stredné podnikanie v mnohých oblastiach.

Podpora pri exporte do zahraničia – poskytovateľom je:
http://www.sario.sk/sk/podpora-internacionalizacie-msp

Viac sa dozviete na doloženom linku vyššie, prípadne priamym kontaktovaním agentúry SARIO. Na priloženom linku nájdete všetky informácie o účasti na podpore internacionalizácie malého a stredného podnikania.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk