Možnosti financovania/investičnej pomoci

Pre podnikateľské subjekty rôzneho druhu a rôznej veľkosti existuje mnoho možností zvýhodneného financovania prípadne investičnej pomoci. Jedná sa napríklad o mikropôžičky, úvery či nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ. Pre živnostníkov tiež za istých okolností existuje možnosť získať finančný príspevok na začiatok podnikania.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk