Podnikanie v zahraničí

 

Pre záujemcov o podnikanie v zahraničí zverejňuje Slovak Business Agency množstvo užitočných informácii. Nasledujúca stránka pokrýva niektoré otázky exportu a dovozu, práce v zahraničí a DPH, predaju tovaru v EÚ, ako aj požiadavky na otvorenie pobočky v krajinách EÚ.

http://www.sbagency.sk/podnikanie-v-zahranici-0

Pre podnikateľov sú pripravené aj krátke publikácie, ktoré bližšie objasňujú podmienky podnikania v zahraničí. Nájdete v nich informácie o podnikaní v jednotlivých krajinách EÚ, ako aj vo vybraných rozvojových krajinách (napr. podnikanie v Číne, Afrike, na západnom Balkáne…).

Krajiny EÚ:
http://www.sbagency.sk/ako-podnikat-v-krajinach-eu#.XRnwJegzZPY

Krajiny mimo EÚ:
http://www.sbagency.sk/ako-podnikat-v-rozvojovych-krajinach#.XRnwJegzZPY

Informácie o podnikaní v zahraničí s odkazom na podporu od MZV:
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_podpora-podnikania-v-zahranici/

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk