Vzťah k zamestnancom

 

 

 

Rozsiahla analýza legislatívy relevantnej pri zamestnávaní sa dá nájsť aj na webe Slovak Business Agency:

Analýza regulačného zaťaženia pri zamestnávaní v mikro a malých podnikoch


 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk