Ostatné náležitosti

 

Zamestnanie cudzincov

Postup a podmienky zamestnávania cudzincov nájdete na portáli Slovensko.sk:

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zamestnavanie-cudzincov1/

 

BOZP

Všetko relevantné k zásadám bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je spracované na portáli Slovensko.sk: https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_bezpecnost-a-ochrana-zdravia-p/

 

Cestovné náhrady

Ak vysielate svojich zamestnancov na pracovné cesty, podmienky cestovných náhrad vrátane stravného vyplývajúce zo zákonníka práce nájdete na tejto adrese:

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_cestovne-nahrady-

 

Koncesionárske poplatky

Pravidlá platenia koncesionárskych poplatkov pre podnikateľov sú uvedené na nasledujúcom portáli RTVS (výška poplatkov sa odvíja od počtu zamestnancov):
https://www.uhrady.rtvs.sk/zamestnavatelia/sadzby

 

Práca na dohodu

Charakteristiku a finančné podmienky dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nájdete na nasledujúcej adrese: 
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dohody-o-pracach-vykonavanych/

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk