Ukončenie podnikania, exekúcie, konkurz

Podnikateľ sa v dnešných časoch stretáva s rôznymi problémami. Nie je ľahké začať podnikať, udržať si klientelu a podnikať v silne konkurenčnom prostredí a takisto treba mať znalosti a vedieť sa zorientovať aj v situácii, keď už podnikanie neprináša ďalej zisk a podnikateľ nemá iné východisko, ako svoje podnikanie ukončiť. Vtedy je potrebné venovať zvýšenú pozornosť i štatutárnemu orgánu, pretože mu zákony ukladajú osobitné povinnosti a stanovujú osobitné sankcie, napríklad i ručenie voči veriteľom za dlhy spoločnosti.

  • Ukončenie spoločnosti s ručením obmedzeným
  • Ukončenie živnostenského podnikania
  • Konkurz
  • Exekúcie na živnostníkov
  • Reštrukturalizácia a oddlženie

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk