Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania

Podnikateľovi, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou, po začatí podnikania vzniká registračná alebo oznamovacia povinnosť voči úradom.

Je nevyhnutné sa zaregistrovať na miestne príslušnom daňovom úrade (určuje sa podľa sídla podnikania), do zdravotnej a Sociálnej poisťovne (pokiaľ má podnikateľ zamestnancov alebo ak je ako štatutár zároveň v zamestnaneckom pomere s podnikateľským subjektom, ktorý zastupuje).

Pri registrácii prostredníctvom Jednotného kontaktného miesta - JKM, úrad zároveň s ohlásením živnosti prihlási fyzickú osobu do zdravotnej poisťovne, zaregistruje na daňový úrad a prípadne aj do obchodného registra, ak sa fyzická osoba zapisuje do obchodného registra:

http://www.minv.sk/?jednotne-kontaktne-miesta-v-sr

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk