Prihlásenie automobilu

Je potrebné na okresnom dopravnom inšpektoráte do 15 dní odo dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra požiadať o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel (prehlásenie vozidla).

Záleží od skutočnosti, či sa zmena držiteľa deje v rámci jedného okresu alebo z iného okresu. Automobil možno začať hneď po prepise používať pre podnikateľské účely.

 

http://www.minv.sk/?prihlasenie-noveho-vozidla

http://www.minv.sk/?prihlasenie-vozidla-z-ineho-okresu

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk