Zdravotná poisťovňa

Do zdravotnej poisťovne je možné sa elektronicky alebo písomne prihlásiť prostredníctvom formulára na ohlásenie živnosti, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa. 

Tlačivo je dostupné tu:  http://www.minv.sk/?vzory-tlaciv-pre-fo

Ak má podnikateľ zamestnancov, je povinný oznámiť do 8 pracovných dní od vzniku povinnosti zmenu platiteľa poistného za každého zamestnanca v jeho poisťovni. 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk