Podnikanie popri zamestnaní

 

Veľa budúcich podnikateľov začína svoje podnikanie ako vedľajšiu činnosť popri zamestnaní a až postupne opúšťajú bezpečný prístav zamestnania a podnikajú samostatne alebo majú živnosť popri zamestnaní ako dlhodobý ďalší zdroj príjmov. Na nasledujúcom linku sa nachádzajú rady k podnikaniu popri zamestnaní od Slovak Business Agency (stránka sa venuje najmä plateniu daní a odvodov z pohľadu živnostníka podnikajúceho popri zamestnaní).

http://www.sbagency.sk/podnikanie-popri-zamestnani

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk