Zmeny v legislatíve

 

Slovak Business Agency vydáva na štvrťročnej báze prehľad aktuálnych zmien v legislatíve s dopadom na malé a stredné podniky (MSP), ktoré nadobudli účinnosť v posledných 3 mesiacoch.

 

Aktuálne zmeny v legislatíve pre MSP za jednotlivé kvartály sa nachádzajú na stránke http://monitoringmsp.sk/ v záložke Aktuality.

 

Prehľad aktuálnych zmien v legislatíve pre MSP za tretí kvartál 2020 sa nachádza na stránke:

http://monitoringmsp.sk/2020/10/01/aktualne-zmeny-v-legislative-pre-msp-5/

 

Zmeny v legislatívnom prostredí v roku 2019 a staršie sa nachádzajú na stránke:
http://www.sbagency.sk/informacne-materialy

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk