Základné informácie

Regionálna investičná pomoc je štátna pomoc určená na podporu hospodárskeho rozvoja znevýhodnených regiónov prostredníctvom podpory počiatočných investícií.

Na regionálnu investičnú pomoc nie je právny nárok.

Základné informácie o investičnej pomoci na podporu realizácie počiatočných investícií v Slovenskej republike sa nachádzajú v informačnej brožúre Ministerstva hospodárstva SR, ktorá je vypracovaná v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.

Európska legislatíva:

 

Vnútroštátna právna úprava:

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk