Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie - uzatvorená 12.7.2022

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo dňa 12. mája 2022 výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Cieľom výzvy je zvýšenie výroby elektrickej energie z OZE v súlade s požiadavkami Integrovaného národného energetického a klimatického plánu.

Podporené môžu byť nové zariadenia na výrobu elektriny z OZE s celkovým inštalovaným výkonom minimálne 0,5 MW a maximálne 50 MW.

Projekty môžu byť realizované na celom území SR.

Výška podpory na jeden projekt: max. 3 mil. EUR. 

Alokácia výzvy: 18 mil. EUR

Dátum uzatvorenia výzvy: 12. júla 2022

Viac informácií môžete získať elektronickou formou prostredníctvom mailu vyzvy@mhsr.sk alebo telefonicky na čísle 02/ 48 54 1413 v konzultačných hodinách:

Pondelok             9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00

Utorok                  9:00 – 11:00

Streda                  12:00 – 15:00

Štvrtok                 9:00 – 11:00 

 

Výzva s kódom 01I0126V01

Príloha č.1 – Formulár žiadosti

Príloha č.2 – Zoznam a popis dokumentácie

Príloha č.3 – Synergie a komplementarity

Príloha č. 4 – Zásada výrazne nerušiť

 

Výzva + všetky prílohy

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom 01I0126V01 - k 8.6.2022

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) pre žiadateľov k lehote a forme odstránenia nedostatkov žiadosti po výzve na doplnenie - k 26.8.2022

Workshop 18.5.2022 - prezentácia

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk