Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – vodné elektrárne

Online informačný seminár, 29.11.2022 o 10:00 hod - pozvánka

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo dňa 9. novembra 2022 výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – vodné elektrárne. Cieľom a účelom výzvy je modernizácia existujúcich zariadení, ktoré na priamu výrobu elektriny využívajú vodnú energiu (vodné elektrárne).

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty, ktoré sú ku dňu predloženia žiadosti prevádzkovateľmi existujúcej funkčnej vodnej elektrárne.

Podporené môžu byť existujúce vodné elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom na úrovni minimálne 0,5 MW.

Projekty môžu byť realizované na celom území SR.

Maximálna výška podpory na modernizáciu existujúcej vodnej elektrárne je 10 mil. EUR.

Alokácia výzvy: 16 000 000 EUR

Dátum uzatvorenia výzvy: 13. januára 2023

 

Viac informácií môžete získať elektronickou formou prostredníctvom mailu vyzvy@mhsr.sk alebo telefonicky na čísle 02/ 48 54 1413 v konzultačných hodinách:

Pondelok             9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00

Utorok                 9:00 – 11:00

Streda                 12:00 – 15:00

Štvrtok                9:00 – 11:00

 

Výzva s kódom 01I02-26-V03

Príloha č.1 – Formulár žiadosti a príslušných príloh

Príloha č.2 – Zoznam a popis dokumentácie žiadosti

Príloha č.3 – Synergie a komplementarity

Príloha č. 4 – Zásada výrazne nerušiť

 

Výzva + všetky prílohy

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk