K1 OZE - Výzva zameraná na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE a na jeho uskladnenie (01I03-26-V08)

Pozvánka na online inforačný seminár, 25.6.2024, 9:30

Prezentácie, infoseminár V08 (ZIP 2MB)

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo dňa 30. mája 2024 výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE a na jeho uskladnenie.

Výzva bude vyhlásená do 30. júla 2024 a je určená pre fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka.

Podporené môžu byť projekty zamerané na výstavbu nového zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE s inštalovaným výkonom rovným alebo väčším ako 0,05 MW. Súčasťou zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE môže byť aj zariadenie na uskladnenie vodíka vyrobeného výlučne v tomto zariadení. Samostatné investície na uskladnenie vodíka sú v rámci tejto výzvy neoprávnené.

Maximálna výška podpory na projekt nesmie presiahnuť 4 000 000 EUR.

Projekty môžu byť realizované na celom území SR.

Pri vyhodnocovaní žiadostí bude hlavným kritériom podpory výška žiadanej podpory na 1 MW inštalovaného výkonu  nového zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou (elektrolyzér) využitím OZE.

Alokácia výzvy je 13 560 000 EUR.

Dátum uzatvorenia výzvy: 30. júl 2024

 

Viac informácií môžete získať elektronickou formou prostredníctvom mailu vyzvy@mhsr.sk alebo telefonicky na čísle 02/ 48 54 1413 v konzultačných hodinách:

Pondelok             9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00

Utorok                 9:00 – 11:00

Streda                 12:00 – 15:00

Štvrtok                 9:00 – 11:00

 

Výzva s kódom 01I03-26-V08 (PDF 1,06 MB) 

Príloha č.1 – Záväzné formuláre povinných príloh žiadosti (XLSX 203 kB)

Príloha č.2 – Zoznam a popis dokumentácie žiadosti (PDF 674 kB)

Príloha č.3 – Synergie a komplementarity (PDF 773 kB)

Príloha č. 4 – Kritériá zabezpečenia súladu projektu so zásadou „výrazne nenarušiť“ (PDF 328 kB)

 

Výzva + všetky prílohy (ZIP 2,83 MB)

 

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre výzvu s kódom 01I03-26-V08

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk