Konferenčné priestory a stravovacie služby – medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom hospodárstva Maďarska 30. októbra 2013 v Bratislave (zverejnené 07.10.2013)

Verejný obstarávateľ oznamuje, že po uplynutí najskôr troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku spoločnosti „Hotel Bôrik – Účelové zariadenie Vlády, Bôrik 15, 814 07 Bratislava“

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk