Konferenčné priestory a stravovacie služby – 4. zasadnutie slovensko – ukrajinskej medzivládnej komisie v dňoch 2. – 3. septembra 2013 (zverejnené 05.08.2013)

Verejný obstarávateľ oznamuje, že najskôr po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku spoločnosti „Hotel Bôrik – Účelové zariadenie vlády SR , Bôrik 15, 814 07 Bratislava“.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk