Manažérske vzdelávanie („Leadership“) (zverejnené 19.08.2013)

Verejný obstarávateľ oznamuje, že najskôr po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku spoločnosti „TQM Slovakia, s.r.o. , Bernolákova 14/B, 974 05 Bratislava“.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk