Metodológia národných akčných plánov a vypracovanie národného akčného plánu (zverejnené 30. 07. 2013)

Verejný obstarávateľ oznamuje, že najskôr po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku spoločnosti „KONTAX, spol. s r.o., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava“.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk