Nákup dvoch osobných vozidiel na elektrický pohon kategórie M1 (zverejnené 17.12.2013)

Verejný obstarávateľ oznamuje, že po uplynutí najmenej troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku spoločnosti „LeasePlan Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava“.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk