Návrh, vývoj a implementácia sw riešenia prideľovania licencií podľa funkčnosti informačných systémov Tracker a „Vojenský materiál“ (zverejnené 06. 12. 2013)

Verejný obstarávateľ oznamuje, že po uplynutí najmenej troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku spoločnosti „Gratex International, a.s., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava“.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk