Propagačno-informačný materiál – Kalendár 2014 (zverejnené 14.10.2013)

Verejný obstarávateľ oznamuje, že po uplynutí najskôr troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku spoločnosti „Enekom, s.r.o, Slovnaftská 108, 821 07 Bratislava“

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk