Správa o hodnotení strategického dokumentu – Návrh energetickej politiky Slovenskej republiky (zverejnené 08. 08. 2013)

Verejný obstarávateľ oznamuje, že najskôr po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku spoločnosti ENPRO Consult, s.r.o., Martinengova 4, 811 02 Bratislava 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk