Stravovacie a cateringové služby – zasadnutie 5. Medzirezortnej konzultačnej skupiny a Slovenský národný deň na 55. MSV v Brne (zverejnené 07.10.2013)

Verejný obstarávateľ oznamuje, že po uplynutí najskôr troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku spoločnosti „SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o. Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves“

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk