Vypracovanie nezávislej analýzy finančnej situácie spoločnosti ZSE, a.s. za účelom posúdenia plánovanej optimalizácie štruktúry financovania a výplaty mimoriadnej dividendy (zverejnené 03.09.2013)

Verejný obstarávateľ oznamuje, že najskôr po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku spoločnosti „BDO, s.r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava“.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk