Vzdelávanie zamestnancov sekcie podporných programov MH SR v oblasti osobnostného rozvoja a profesionálneho rozvoja so zameraním na nové programové obdobie kohéznej politiky EÚ 2014 - 2020

Verejný obstarávateľ oznamuje, že po uplynutí najmenej troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku úspešnému uchádzačovi.

( Zverejnené 7.2.2014)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk