Garantovaná energetická služba pre verejný sektor

Podľa § 18 odsek 6 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti v znení zákona č. 4/2019 Z.z. Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR zverejňuje:

 

1.     Vzorovú zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor (nová aktualizovaná verzia zo dňa 11.2.2020, bližšie informácie nájdete na webovej stránke Ministerstva financií SR)

 

2.     Metodiku na prípravu a realizáciu garantovanej energetickej služby pre verejný sektor pozostávajúcu z nasledujúcich dokumentov:

 

 a.      Postup pri príprave a realizácii garantovaných energetických služieb vo verejnej správe,

 b.      Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor - platobný mechanizmus,

 c.      Vzorový príklad využitia garantovaných energetických služieb vo verejnej správe

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk