Verejné obstarávanie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov, je povinné aplikovať pravidlá a postupy určené týmto zákonom.

Všetky povinne zverejňované údaje sú uvedené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie v profile verejného obstarávateľa.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk