Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.mhsr.sk (www.economy.gov.sk) spĺňa štandardy v súlade s Výnosom MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a vyhovuje požiadavkám Blind Friendly. Je v čiastočnom súlade so Zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe. a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernica 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.


Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Informácia o dokumente na stiahnutie sa poskytuje iba využitím grafiky (Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah)


Nečíslovaný zoznam sa používateľom neposkytuje využitím príslušných značiek (ul/li). (Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy
)


V rámci grafickej verzie sa farba používa ako jediný vizuálny prostriedok, ktorý poskytuje informáciu o hypertextových odkazoch. (Kritérium úspešnosti 1.4.1 Použitie farieb)

Vizuálne zobrazenie textu a textu vo forme obrázkov nespĺňa kontrastný pomer najmenej 4,5:1 [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]


Vizuálne zobrazenie niektorých netextových prvkov nespĺňa kontrastný pomer k susediacej farbe najmenej 3:1 (Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov)


Nie je k dispozícii mechanizmus, ktorý umožňuje preskočiť bloky obsahu (menu), ktoré sa opakujú na viacerých webových stránkach. (Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov)  


Ponúkané užívateľské rozhranie ovládané pomocou klávesnice neponúka vždy režim, v ktorom je indikátor zamerania klávesnice viditeľný. (Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie)

 

V prípade akýchkoľvek technických problémov alebo problémov týkajúcich sa prístupnosti webového sídla, nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese webmaster@mhsr.sk.

 

 

Vyhlásenie bolo aktualizované 18.6.2020.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk