Analytický model

Aktualizácia: 8.12.2023

 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vytvorilo analytický model zohľadňujúci špecifiká slovenskej ekonomiky, ktorý má využitie v procese tvorby a optimalizácie politík.

Online časť má formu simulačného modelu vo forme používateľsky prívetivej kalkulačky, v rámci ktorej je možné simulovať vplyvy zmeny parametrov vybraných regulácií nielen na podnikateľské prostredie a rozpočet verejnej správy.

Model funguje na nasledovnom princípe: ide o webovú aplikáciu určenú pre verejnosť, podnikateľov, novinárov a odbornú verejnosť, ktorá obsahuje rôzne regulácie týkajúce sa podnikateľského prostredia (napr. sadzby daňovo-odvodového systému, príplatky za prácu cez sviatky, počet dní dovolenky, rôzne daňové a účtovnícke administratívne povinnosti, regulácie týkajúce sa BOZP). Používateľ môže ľubovoľne (v rámci povoleného intervalu) meniť parametre týchto regulácií. Po ich zmene (používateľ môže meniť aj viac regulácií naraz) model pomocou mikrosimulácie vypočíta celkové dopady zvolených zmien. 

Dopady sú počítané kumulovane za celú SR za každý segment zvlášť, pre niektoré segmenty sú dostupné aj podrobnejšie dopady. 

Viac informácií o vstupných dátach a spôsobe výpočtu sa dozviete priamo na stránke v hornej časti po kliknutí na tlačidlo O modeli.

 

 

Model vznikol v rámci hlavnej aktivity 7 v rámci Národného projektu “Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“, realizovaného v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk